CS | EN

AQUACON

ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Etiopská konzultační a inženýrská společnost zajišťující komplexní služby v geologii, hydrologii, hydrogeologii, geofyzice, vodním hospodářství, environmentálních studiích, ochrany a udržitelnosti životního prostředí. Naše inženýrské služby, zejména průzkumy, konzultace a výzkum, poskytujeme na základě našich bohatých zkušeností mezinárodně. Společnost je registrována společně s Etiopským investičním úřadem, Ministerstvem obchodu a průmyslu, Ministerstvem vodohospodářství, zavlažování a energetiky a Finančním a celním úřadem Etiopie.


Naše služby:
  • Služby pro vodohospodářství, hydrologii, hydrogeologii
  • Inženýrskogeologické průzkumy, karotáž a geofyzikální měření
  • Komplexní odpadové hospodářství a recyklace odpadů
  • Technologie, design a provoz čistíren odpadních vod
  • Sanační šetření a supervize nad sanačními programy
  • Sanace kontaminovaných vod a zemin
  • Konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí, včetně sociálních i ekonomických aspektů a hodnocení rizik
  • Výzkum a vývoj, školení a předávání know-how
  • ui.companies9.content11

Kontakt:

AQUACON ENGINEERING PLC.

Tsehay Complex, District 14
Bole Sub-City, Addis Ababa
Ethiopia, P.O. Box 46230


Mr. Zenaw Tessema
Tel.: +251 (0)933191051
Email: zenawt@yahoo.com

Mr. Jiri Sima
Tel.: +251 (0)941962358
Tel.: +420 603 198 123
Email: sima@yahoo.com

POUZE POZNANÉ
LZE CHRÁNIT