CS | EN

O nás

Jsme ryze česká skupina environmentálních společností, která díky inovativnímu přístupu a moderním technologiím, dodává ekologická a energetická řešení vašich projektů

900
Expertů řeší projekty
našich klientů
98
let
Zakládáme si na české tradici
a kvalitě od roku 1926
55
Najdete nás na 55 místech
v České republice a zahraničí

Co umíme

Ohleduplné hospodaření
s vodou

Udržitelná řešení
odpadového hospodářství

Inženýrská řešení pro pozemní, podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby


Sanace starých
ekologických zátěží

Akreditované
laboratorní služby

Aplikovaný
výzkum a vývoj

Jak to vidíme

ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Pracujeme čistou cestou v souladu s potřebami zákazníků a ohledem na potřeby životního prostředí. Uvědomujeme si, že musíme žít v souladu s přírodou a odpovědně hospodařit s cennými přírodními zdroji.

Naše odpovědnost k životnímu prostředí

ODPOVĚDNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Vytváříme čisté životní prostředí a jdeme čistou cestou k odpovědné společnosti v souladu s potřebami prosperujícího hospodářství a lidmi chráněné přírody.

ČESKÁ KVALITA

Jsme ryze česká skupina a zakládáme si na české tradici všech našich společností. Naším posláním je poskytovat všem zákazníkům kvalitní a poctivé služby v oblasti životního prostředí.

LÍDŘI ČESKÉHO KNOW-HOW

Záleží nám na našem poslání a ctíme, že společnou prací našich špičkových kolegů, přispíváme ke kvalitě života na naší planetě. Chceme vždy přinášet co nejkvalitnější řešení a za tím účelem investujeme do výzkumu a vývoje. Spolupracujeme s předními univerzitami a vědeckými pracovišti v České republice a účastníme se četných projektů v zahraničí. Jsme hrdi, že šíříme dobré jméno naší vlasti ve světě.

TRADICE A ZKUŠENOSTI

Chceme svou prací přispívat k tomu, aby byla naše příroda a země čistá, aby lidé žili v souladu s přírodou a udržitelným způsobem. Naše služby vycházejí ze znalostí prověřených zkušenostmi z dlouhodobé praxe. Rozvíjíme odkaz generací zakladatelů našich firem, reflektujeme zkušenosti a nejlepší praxi všech oborů. Co je možné, měníme a rozvíjíme. Pracujeme s odkazem odpovědně a s respektem k hodnotám našich partnerů.

ČESKÁ KVALITA PODPOŘENÁ APLIKOVANÝM VÝZKUMEM

Naše služby zakládáme na české tradici a ověřené kvalitě. Ekologická řešení vašich projektů stavíme na dlouholetých zkušenostech a ověřených postupech, které opíráme o výsledky vlastního výzkumu a nejrozsáhlejší portfolio akreditovaných laboratorních zkoušek v České republice.

Pracujeme pro čistší svět ve všech ohledech

PRACUJEME PRO ČISTŠÍ SVĚT VE VŠECH OHLEDECH

Poskytujeme rozsáhlé environmentální služby pro lepší využití přírodních zdrojů a pro snížení rizik souvisejících s udržitelným rozvojem hospodářství

• Politika našich společností v oblasti životního prostředí, staví na maximálně příznivém jednání vůči potřebám životního prostředí.

• Systém managementu našich společností je certifikován a provozován v souladu s mezinárodními normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

• V oblasti laboratorního i terénního testování a měření, disponujeme certifikovanými a akreditovanými laboratořemi s nejrozsáhlejším portfoliem akreditovaných metod a postupů v České republice.

• Pracujeme jako pevný a stabilní partner pro udržitelný a čistší svět ve všech ohledech, přinášíme komplexní řešení pro naše zákazníky díky integrovanému a flexibilnímu přístupu našich profesionálních týmů.

• Uchováváme a rozvíjíme nejlepší české postupy ve službách životního prostředí.

KOMPLEXNÍ PORTFOLIO SLUŽEB PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jsme ryze česká skupina environmentálních společností, zajišťující rozsáhlé služby v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností – vodohospodářství, odpadového hospodářství, energetiky, stavebnictví a dopravy.

Zakládáme si na tradici a špičkových odbornících

SKUPINA PURUM GROUP – NÁRODNÍ TRADICE A ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI

• Historie skupiny PURUM GROUP sahá do 20. let minulého století díky tradici společností SG Geotechnika a AQUATEST.

• Naše společnosti byly v té době nedílnou součástí československého hospodářského a vědeckého života. Na této tradici stavíme dodnes, v moderní České republice.

• Všechny služby firem skupiny PURUM GROUP se opírají o vysoce kvalifikované a zkušené experty.

• Tradice excelentních pracovišť, moderních technologií a postupů jsou garancí kvalitního výsledku.

• Své služby neustále zdokonalujeme ve výzkumných, vývojových a zahraničních projektech.

• Neustále zlepšujeme know-how našich ekologických řešení v mezinárodním prostředí.

Naše společnosti
Purum Group ve světě

Naše komplexní ekologická řešení