CS | EN

CHEMICKÁ BEZPEČNOST

VYUŽITÍ A EKOLOGICKÉ ODSTRANĚNÍ VŠECH DRUHŮ ODPADŮ

Zajišťujeme odstranění všech druhů odpadů, zejména odpadů nebezpečných z chemických provozů a průmyslových podniků. Specializujeme se na recyklaci a zpracování zbylých plynů z tlakových lahví, včetně odstranění kovových obalů. Před konečným odstraněním nebezpečných odpadů zabezpečujeme jejich úpravu stabilizací, solidifikací, biodegradací a dalšími vhodnými způsoby. Realizujeme také kontrolu těsností povrchových i pozemních nádrží a jímek, včetně vydání osvědčení ve smyslu vodního zákona.


Naše služby:
  • Ekologické nakládání s odpady a odstranění všech druhů odpadu
  • Recyklace a zpracování plynových lahví
  • Kontrola těsnosti povrchových i pozemních nádrží a jímek
  • Poradenství v oblasti odpadového hospodářství z hlediska ochrany životního prostředí
  • Školení, administrativa a odpadové právo
  • Inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
  • Průzkum kontaminace a sanační práce
  • Demontážní, demoliční a likvidační práce
  • Posouzení technologického procesu z hlediska vzniku odpadních produktů
  • Provoz skladu nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji

Kontakt:

Chemická bezpečnost s.r.o.

Nábřeží SPB, 457/30
708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 25890069
Tel.: +420 596 915 060
Email: chb@chb.cz

EKOLOGICKÉ NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY