Skupina
CS | EN | SR

Novinky

Vědci půl kilometru pod zemí zkoumají materiály pro úložiště jaderného odpadu


V podzemní laboratoři Bukov na Žďársku provádějí vědci pátým rokem experimenty související s plánovanou stavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na výběru vhodné lokality pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu se dlouhodobě podílí odborníci SG Geotechniky. 

Celý článek >

Zlatou medailí akademika Quida Záruby byl oceněn Otto Horský


Otto Horský byl oceněn za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost a propagaci československé geologie v zahraničí. 

Celý článek >

Modernizace úpravny vody Želivka


Na modernizaci úpravny vody Želivka, která je klíčovým zdrojem pitné vody nejen pro Prahu, se podílela společnost PROFISTAV Litomyšl. 

Celý článek >

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů


Více než 2 230 000 tun odpadů se daří v České republice efektivně využít díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České asociaci odpadového hospodářství, jejímž členem jsou také společnosti Purum, Plastic Union a CELIO skupiny PURUM GROUP. 

Celý článek >

Na začátku září bude zahájeno zpracování a odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice


Společnost Purum ve spolupráci s ČD Cargo a Thermoservis zahájila zpracování a následný odvoz 35 tisíc tun odpadu, který byl po tornádu v posledním červnovém týdnu a následném odstraňování jeho následků, soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích. 

Celý článek >

Česká expertíza zlepšuje hospodaření s vodou v Etiopii


AQUATEST ve spolupráci s Ethiopian Agricultural Transformation Agency úspěšně dokončil projekt Mapování mělkých zdrojů podzemích vod pro zavlažování menších pozemků rodinných farem. Za podpory iniciativy Challenge Fund byly v Etiopii vybudovány vůbec první monitorovací vrty.

Celý článek >

Odstranění následků požáru skladovací haly v Uhříněvsi


Následky požáru skladovací haly s drogistickým zbožím v pražské Uhříněvsi pomáhají odstraňovat specializované společnosti AVE a Purum.  

Celý článek >

Nový úsek D3 byl oceněn titulem PRESTA – prestižní stavba jižních Čech


Nová část dálnice D3, Ševětín–Borek, budovaná pod dozorem odborníků SG Geotechniky, získala prestižní ocenění za citlivé začlenění do krajiny, řešení biokoridorů a nakládání s vodami. 

Celý článek >